Minimessut tiedote

Minimessut, Oodi osallisuudelle
järjestetään Tulppaanitalolla 18.5.2018 klo 12.00 – 16.00.
Tervetuloa!
Messuilla on yhteensä 21 esittelypistettä/työpajaa 1., 2. ja 3. kerroksessa. Järjestävinä tahoina Tukiliitto, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Tukena ja Me itse ry.

Työpajoissa ja esittelypöydillä on esillä mm. Vahvistu vanhempana -hanke, Erityinen sisaruus -hanke, Tukiliiton perhetyö, Tuleva -verkkoauttamisen hanke, Loiste -hanke, Itsenäiset -hanke, Valinnanvapaus ja henkilökohtainen budjetointi, asiaa palveluseteleistä ja päivätoiminnan apuna käytettävä yksilöllinen kuvamatto -menetelmä.

Puheenvuoroja osallisuutta tukevasta toiminnasta kuullaan 1. kerroksessa klo 13.00 – 14.30:
1. Tukiliiton ja Palvelusäätiön yhteistyöllä lisää vaikuttavuutta, Risto Burman, tj. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
2. Kaikille ymmärrettävää tietoa ja toimintaa, Minni Haveri, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
3. Vahvistu vanhempana -tiimi, Sirpa Mäkinen, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
4. Henkilökohtainen budjetointi osallisuuden vahvistajana, Petra Rantamäki, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ry
5. Asukkaat ja läheiset mukana asuinyksikön toiminnan suunnittelussa. Pappilanpuiston asumispalvelut näkökulma. Kati Mikkola, Tukena ry
6. Mulla on asiaa! Vinkkejä vammaisen lapsen osallisuuden toteutumiseen, Johanna Kaario, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
7. Meikäläisissä on voimaa! Sirkka Nikulainen, Me itse ry

EU:n uusi VAMMAISKORTTI

Ryhdy edelläkävijäksi – ilmoita palvelusi Vammaiskorttikohteeksi!

http://www.vammaiskortti.fi/

Tervetuloa tutustumaan EU:n Vammaiskorttiin. vammaiskortti.fi -sivuilta saat ajankohtaista tietoa siitä, miten EU:n Vammaiskortin kehittäminen Suomessa etenee.

EU:n Vammaiskortti on vapaaehtoinen kommunikoinnin ja osallistumisen apuväline. Se on tarkoitettu ihmisille, jotka tarvitsevat erityistä tukea osallistumisessa yhteiskunnan toimintaan.

Tällä hetkellä Kehitysvammaisten Palvelusäätiö kehittää kortin saamisen jakelujärjestelmää. Säätiö etsii parhaillaan myös uusia Vammaiskorttikohteita. Vammaiskortti tulee käyttöön Suomessa loppukeväällä 2018.

Vammaiskorttia on kehitetty Suomessa Euroopan unionin Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman tuella vuosina 2016-2017. Kehittämistyössä on ollut mukana laaja joukko vammaisjärjestöjä, palveluntarjoajia, Sosiaali- ja terveysministeriö, Kela sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Vammaiskortin toimeenpanon koordinoinnista vastaa Kehitysvammaisten Palvelusäätiö. Vuodesta 2018 lähtien kehittämistyötä tukee STEA Veikkauksen tuotoista.

Lähde:http://www.vammaiskortti.fi/