Vertaistukitoiminta

Yhdistyksellä on vertaistukiryhmät Helmikahvila ja Äitipiiri.
Helmikahvila kokoontuu parittomien viikkojen maanantaina Virvelinrannan toimintakeskuksessa, Ansarikuja 1, Hämeenlinna

Helmi-kahvila on aloittanut toimintansa vuonna 2005. Kahvilan toiminta on hyvin vapaamuotoista ja se on tarkoitettu kaikille erityistä tukea tarvitsevien lasten perheille. Kahvilan motto onkin ’vammasta viis’! Kahvila on avoinna kerran kuukaudessa tapahtumakalenterin mukaan.
Kahvilalla on mahdollisuus tavata muita erityistä tukea tarvitsevien lasten perheitä
ja vaihtaa heidän kanssaan kokemuksia ja ajatuksia sitten kun siltä tuntuu tai tulla vain kahvittelemaan.
Kahvilan ajan paikalla on lapsille hoitaja.

Äitipiiri kokoontuu Kotipesän kerhohuoneella ennalta sovittuina maanantai-iltoina. Katso tapahtumakalenterista tarkemmat ajat.
Äitipiiri on aikuisten kehitysvammaisten lasten äitien vertaistukitoimintaa.
Ryhmässä jaetaan kuulumiset iloineen ja suruineen kahvittelun lomassa,
sekä sovitaan muusta yhteisestä toiminnasta.
Ryhmään ovat tervetulleita kaikki aikuisten kehitysvammaisten lasten äidit.

VERTAISTUKI ON KOKEMUSTEN JA HILJAISEN TIEDON JAKAMISTA

Vammaisen lapsen syntymä muuttaa elämää monella tavalla. Usein keskustelu samaa kokeneen kanssa auttaa. Vertaistuki on yksilön tai perheen saamaa vapaaehtoisuuteen perustuvaa tukea ja ohjausta henkilöltä tai ryhmältä, jolla on omakohtainen kokemus vastaavanlaisesta kokemuksesta.

Vertaisryhmä on joukko samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, jotka keskustelevat tai toimivat yhdessä. Vertaisuutta voi kokea siellä, missä on jokin yhdistävä tekijä osallistujien välillä. Osallisuuden kokeminen sekä tunne joukkoon kuulumisesta lisää hyvinvointia. Vertaisryhmän toiminta perustuu avoimuuteen, tasa-arvoisuuteen, osallistujien keskinäiseen kunnioitukseen, jakamiseen ja vastuunottoon.

VERTAISTUKEA INTERNETISSÄ

Sähköpostilistat ja netissä toimivat keskustelupalstat tarjoavat mahdollisuuden vertaistukeen, joka ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Netissä etäisyydet menettävät merkityksensä ja virtuaaliyhteisöstä aina joku on läsnä. Verkkokeskusteluissa voi myös saada hyviä vinkkejä arjen pulmiin.

Jaatispostin keskustelupalstat https://www.jaatinen.info/keskustelupalsta/

Downiaiset, Down-perheiden ja ystävien kohtauspaikka, josta saa voimaannuttavaa tietoa ja voimavarakeskeisiä kokemuksia elämästä https://www.downiaiset.fi/

Vernerin keskustelusivut kehitysvammaisten vanhemmille ja alan työtekijöille
http://www.verneri.net/yleis/keskustelu/

Vernerin selkokielinen keskustelupalsta vammaisille henkilöille
http://verneri.net/selko/vapaa_aika/keskustelu/