Yleistä

YLEISTÄ

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry on kansalaisjärjestö, joka edistää kehitysvammaisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua aktiivisella edunvalvonnalla koko järjestön yhteisvoimin. Tukiliiton tavoitteena on hyvä elämä kehitysvammaiselle ihmiselle ja hänen perheelleen.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry on perustettu vuonna 1961. Liiton toiminnan merkittävin rahoittaja on Raha-automaattiyhdistys. Tukiliiton toiminnan perusta ovat paikalliset yhdistykset, joiden keskeisenä tehtävänä on vertaistuen tarjoaminen ja sosiaalisen pääoman kasvattaminen. Tukiliitolla on noin 200 jäsenyhdistystä ja noin 18 000 henkilöjäsentä ympäri Suomen.

Hämeenlinnan alueen paikallisyhdistyksenä toimii vuonna 1963 perustettu Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Yhdistys on toimialueensa kehitysvammaisten ja heidän omaisten järjestö. Yhdistyksen perustehtävänä on edistää ja valvoa kehitysvammaisten, heidän perheidensä ja läheistensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua. Yhdistyksessä on jäseniä noin 295.

Vuosi 2018 on yhdistyksen 55. toimintavuosi. Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten tuki ry:n kotipaikka on Hämeenlinna ja toimialueena on Hämeenlinnan seutu. Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:n toimintaa johtaa hallitus.

Tukiyhdistys järjestää vertaistukitoimintaa ja muuta vuorovaikutusta vahvistavaa toimintaa kehitysvammaisten perheiden välillä sekä muuta vapaa-ajan toimintaa resurssien puitteissa. Tästä toiminnasta vastaa yhdistyksen hallitus.

Hämeenlinnan tukiyhdistys tarjoaa mm.;

  • Tietoa ja tukea
  • Ohjausta ja neuvontaa
  • Vertaistukea
  • Vaikuttamiskanavan
  • Osallistumismahdollisuuksia